Osallistavia valmennuksia ja kehittämisratkaisuja 2020-luvun organisaatioille nykyaikaisilla digiratkaisuilla

Menestyvien organisaatioiden johtaminen perustuu tietoiseen kyvykkyyden kehittämiseen ja mielekkyyden rakentamiseen. Tekemisen tarkoituksellisuus ja inhimillinen hyvinvointi rakennetaan  osallistamalla ihmiset mahdollisimman tehokkaasti yhteiseen ajatteluun. Esimiestyön oleellisimpia tehtäviä onkin osata johtaa vuorovaikutuksellisia prosesseja ja hyödyntää henkilöstön käyttämätöntä potentiaalia. Tähän päästään kanavoimalla piilevä potentiaali organisaation käyttövoimaksi.                                                                                                            

Kaikki valmennukset tarjolla digitaalisilla virtuaalityökaluilla, joissa osallistujien on mahdollisuus samalla oppia käyttämään osallistamisen tekniikoita omassa työskentelyssään ja palaverien vetämisessä.

Minna Raiko

minna.raiko@mielenhelmi.fi
p. 050 511 7317

Johtamisen ja tiimien kehittäminen, ratkaisukeskeiset coaching-prosessit, valmentava esimiestyö, hyvinvoinnin ja motivaation rakentaminen, muutosten fasilitointi sekä tavoitteelliset ja ratkaisukeskeiset työnohjausprosessit. Lue lisää…

linkedin

Mielenhelmi palvelee normaalisti myös poikkeusaikana

Palvelemme  asiakkaitamme normaalisti myös korona-epidemian aiheuttamassa muutostilanteessa. Tarjolla erilaista HR-tukea sekä coaching- ja sparrausapua haastaviin tilanteisiin, arjen  pulmien ratkaisuun, tilanteen selkiyttämiseen  ja uusien toimintatapojen käyttöönottoon. Valmennukset sekä konsultointi toteutetaan verkkokoulutuksina, jotta voimme varmistaa osallistujien turvallisuuden.  Jos sinulla on kysyttävää konsultonnista, verkkokoulutuksesta tai siihen osallistumisesta, ota yhteyttä!

Valmennuksen avulla voidaan

 • kirkastaa visiota ja rakentaa yhteistä suuntaa
 • rakentaa muutoksen tavoitteet käytännöllisin askelin
 • kehittää yhteistä tekemisen meininkiä ja työilmapiiriä
 • auttaa selviämään tehtävistä myös epämukavuusalueella
 • oppia johtamaan tuloksellisesti itseään ja muita
 • tasapainottaa työ- ja yksityiselämän haasteet
 • ratkaista konfliktitilanteita jo ennen kuin ne syntyvät

Toteutettuja toimeksiantoja

 • Ratkaisukeskeiset menetelmät valmentavan johtamisen välineenä
 • Tulosta tuottava johtoryhmätyöskentely
 • Esimiesten ja johdon coaching -prosessit
 • Esimiehen työkalupakki ratkaisukeskeisen johtamisen tueksi
 • Konfliktien ratkaisu- ja muutoksenhallintataidot
 • Tuloksellinen tiimityö ja itsensä johtaminen
 • Uravalmennukset
 • Uraohjaus ja työnohjaus
 • Mindfulness ja henkilökohtaiset vahvuudet  – kuusi tyyliä tietoiseen läsnäoloon ja luovuuteen

Koulutusta vai valmennusta?

Tiedätkö mikä on sopivin malli juuri sinun organisaatiollesi?

Ratkaisukeskeinen työtapa

Ratkaisukeskeinen ajattelu on myönteiseen tulevaisuuteen ja tavoitteisiin keskittyvää.

Coaching-prosessi

Coaching-prosessissa tutkitaan, tullaan tietoiseksi ja otetaan aktiiviseen käyttöön yksilöiden ja tiimien parhaita osaamisalueita sekä tiedostamattomia voimavaroja

Asiakkaitamme mm.