Mentor-valmennus

valjasta sisäinen motivaatio hyötykäyttöön

Motivaatiota ja vahvuuksia valottava Mentor-valmennus on työyhteisöjen ja esimiestyön tueksi kehitetty konsepti, joka antaa eväitä arjen viestintä- ja yhteistyöhaasteisiin.

Se antaa vastauksia esim. seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaiset motivaatiotekijät ohjaavat ihmisiä onnistuneeseen muutokseen ja mitkä taas toimivat etenemisen jarruina?
 • Millaisia stressiä aiheuttavia reagointimalleja erilaiset ihmiset käyttävät arjessa ja millaisia palautumisen mahdollisuuksia he voisivat kokeilla?
 • Millaisia viestintätapoja ja -menetelmiä tyypillisesti käytetään ja mitä toisaalta tarvitaan onnistuvan yhteistyön takaamiseksi?
 • Miten löytää mielekäs sisältö työhön ja tekemisen tapoihin?
 • Miten olla itse mukana luomassa merkityksellistä, tervettä ja tulosta tuottavaa työkulttuuria?

Yksilöllisten toimintatyylien tunnistaminen nostaa työyhteisön vuorovaikutuksen uudelle tasolle. Mentor-viitekehys tekee näkyväksi sen, miten luontainen ”draivi” työn tekemiseen muodostuu. Koska sisäinen motivaatio saa yksilön hakeutumaan kohti häntä kiinnostavia asioita, into ja energia löytyvät luonnostaan, eikä työ kuormita samalla tavalla kuin ulkoisesti pakotettu toiminta. Näin myös syntyy aito yhteisölliyys ja luovat ratkaisut luottamuksellisessa hengessä.

 

Kun tunnistamme yksilölliset vahvuutemme, saamme käyttöömme luovat voimavaramme ja alamme samalla ymmärtää muiden erilaista tapaa olla ja toimia. Hyvinvointimme lisääntyessä, on mahdollista saavuttaa parempia tuloksia entistä pienemmin ponnistuksin ja muuttaa näi koko organisaation vuorovaikutusdynamiikkaa.

Mentor-valmennus antaa välineitä  onnistuvaan esimiestyöhön ja työyhteisön hyvinvointiin ja vuorovaikutukseen, esim. seuraavin teemoin:

 • inhimillisten vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen
 • suorituksen johtaminen ja palautteen antaminen erilaisten ihmisten kanssa
 • luottamuksen rakentaminen
 • osaamisen kehittäminen
 • ihmisten osallistaminen palaveri- ja kehittämistilanteissa
 • tuloksellinen asiakasviestintä
 • urasuunnittelu, outplacement, mielekkään toimenkuvan rakentaminen

Mentor-itsearviointi tehdään sähköpostitse lähettävän www-linkin avulla etukäteen ja tulokset puretaan valmennuksen tai yksilökonsultaation aikana. Arvioinnin tuloksena löytyy kuusi erilaista toimintatyyliä yksilöllisenä yhdistelmänä kullekin osallistujalle.

Tarkkailija

Ajatusten prosessointi – kerää ja analysoi tietoa

Johtaja

Hyötyjen ja tulosten kartoitus – varmistaa toiminnan tuloksen.

Innostuja

Nopea reagointi – innostuu ja saa muut mukaan, vaikuttaa, rakentaa yhteistyösuhteita

Vastuunkantaja

Mielipiteen muodostaminen – tutkii asioiden oikeellisuuden tarkasti ja laatutietoisesti.

Auttaja

Tunteiden kokeminen – aistii ilmapiirin, auttaa muita, huolehtii viihtyvyydestä

Organisaattori

Järjestelmällinen suunnittelu, luokittelu ja toteutus – aikatauluttaa ja organisoi tehokkaasti.