Toimiva tiimityö

vaatii yhdessä tekemisen ja osallistuvan vuorovaikutuksen taitoja.

Toimiva tiimityö vaatii yhdessä tekemisen ja osallistuvan vuorovaikutuksen taitoja. Jotta tiimit voisivat toimia entistä itsenäisemmin ja itseohjautuvammin, niiden dynamiikkaa ja prosesseja kannattaa kehittää suunnitelmallisesti.

Hyvässä tiimissä osataan

  • antaa ja vastaanottaa palautetta muita kunnioittavasti
  • käsitellä myös haastavia ja hankalia asioita
  • hoitaa tehtäviä joustavasti yli omien tehtävä- ja organisaatiorajojen
  • tarttua toimimattomiin käytäntöihin aktiivisesti
  • rakentaa uudenlaisia toimintamalleja tarpeen vaatiessa
  • tunnistaa ja hyödyntää ihmisten luontaiset ja ammatilliset osaamiset ja vahvuudet
  • kehittää yhteistä toimintaa mielekkyyden, asiakastyytyväisyyden ja onnistumisen takaamiseksi

 

Tutustu myös ”Stressi Haltuun” -valmennukseen:
Ota Stressi Haltuun Hyvinvoivat yksilöt, toimivampi tiimi