Valmentava johtaminen

ja coaching-prosessit

Valmentava johtaminen pyrkii osallistamaan ihmiset yhteiseen ajatteluun keskustelevissa ja vuorovaikutteisissa prosesseissa. Sen tavoitteena onkin hyödyntää inhimilliset voimavarat tavoitteiden saavuttamisessa ja menestyksen rakentamisessa parhaalla mahdollisella tavalla – tavoitteellisesti, ratkaisukeskeisesti ja yhdessä tekemällä.

Ratkaisukeskeinen ajattelu ja sen menetelmät auttavat käyttämään valmentavaa otetta vaativissakin johtamistilanteissa. Menetelmien hallinta mahdollistaa esimiestyön tekemisen tavoitteellisesti ja jämäkästi sekä lisäämällä luovaa ongelmien ratkaisua ja analysoimalla onnistumisia.

 

Coaching –prosessi

on valmentavan johtamisen väline esimiehille ja johtajille. Siinä tutkitaan, tullaan tietoiseksi ja otetaan aktiiviseen käyttöön yksilöiden parhaita osaamisia sekä tiedostamattomia voimavaroja. Prosessi auttaa löytämään ihmisten piilevänkin potentiaalin ja kehittymään tavoitteellisesti oikeaan suuntaan.

Coachingin avulla voidaan

  • selkiyttää tavoitteita, työroolia ja toimintaa
  • syventää ymmärrystä onnistumis- ja epäonnistumis- ja stressimekanismeista
  • saada työkaluja epämukavuusalueella toimintaan
  • jäsentää ajattelua ja tehostaa toimintaa organisaation ja yksilöiden tuloksellisuuden lisäämiseksi
  • lisätä hyvinvointia ja mielekkyyden kokemuksia

Coachingin tehokkuus perustuu yksilöllisten vahvuuksien ja organisaation tavoitteiden yhdistämiseen, oikeaan ajoitukseen sekä tapaamisten välillä tapahtuvaan käytännön harjoitteluun.

Kesto voi vaihdella parista kuukaudesta puoleen vuoteen, mutta jo noin kuuden kerran tapaamisilla on mahdollista saada pysyviä muutoksia arjessa.