Poikkitieteellisiä valmennuksia ja osallistavia kehittämisratkaisuja

digiajan menetelmillä

Osallistavia valmennuksia ja poikkitieteellisiä kehittämisratkaisuja

digiajan menetelmillä

Onnistuvien organisaatioiden johtaminen tapahtuu tietoisilla valinnoilla ja mielekkyyden rakentamisella. Inhimillinen hyvinvointi ja tuloksellinen toiminta syntyy aitojen kohtaamisten ja aktiivisen kuuntelun avulla. Esimiehen oleellisimpia taitoja onkin osata ohjata arjen vuorovaikutusprosesseja ja hyödyntää ihmisten piilevääkin potentiaalia. Myös etäjohtamisen taitoja kannattaa kehittää koko organisaatiossa.

Valmennuksen avulla voidaan:

  • kirkastaa visiota ja yhteistä suuntaa – miten onnistumme yhdessä?
  • rakentaa muutoksen tavoitteita pienin askelin
  • kehittää yhteistä tekemisen meininkiä ja ilmapiiriä 
  • oppia johtamaan itseään ja muita – inhimillisesti ja tuloksellisesti
  • tasapainottaa työ- ja yksityiselämän haasteita
  • ratkaista rakentavasti konfliktitilanteita
  • parantaa omaa ja muiden hyvinvointia

Minna Raiko

Johtamisen ja hyvinvoinnin kehittäjä ja valmentaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (YET).

Menetelminä mm. ratkaisukeskeiset coaching-ja työnohjausprosessit, valmentava työote, sisäisen motivaation tunnistaminen ja hyödyntäminen, muutosfasilitointi, hypnoterapia, palautumismittaukset yhteistyössä Livtec Oy:n kanssa.

Toiminut esimiesten, johtoryhmien, työyhteisöjen ja hyvinvoinnin kehittäjänä kansainvälisissä ja kotimaisissa organisaatioissa. Kokemusta myös johtoryhmä- ja hallitustyöskentelystä.

Lue lisää

Asiakkaitamme mm.

Soita tästä