Poikkitieteellisiä valmennuksia ja osallistavia kehittämisratkaisuja

digiajan menetelmillä

Poikkitieteellisiä valmennuksia ja osallistavia kehittämisratkaisuja

digiajan menetelmillä

Menestyvien organisaatioiden johtaminen perustuu tietoiselle kyvykkyyden kehittämiselle ja mielekkyyden ilmapiirin luomiselle. Inhimillinen hyvinvointi ja tuloksellinen toiminta voidaan synnyttää vain tietoisilla toimilla ja fiksuilla valinnoilla. Esimiehen oleellisimpia taitoja onkin osata johtaa vuorovaikutusprosesseja ja hyödyntää henkilöstön käyttämätöntä potentiaalia.

Osallistavat ja muutoksia aikaansaavat valmennukset voidaan toteuttaa yhtä hyvin paikan päällä kuin videon välityksellä, kunhan menetelmät ovat kuhunkin käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvat.

Valmennuksen avulla voidaan:

  • kirkastaa visiota ja rakentaa yhteistä suunta
  • rakentaa muutoksen tavoitteet käytännöllisin askelin
  • kehittää yhteistä tekemisen meininkiä, motivaatiota ja työilmapiiriä 
  • oppia johtamaan tuloksellisesti itseään ja muita
  • oppia johtamaan tuloksellisesti itseään ja muita
  • tasapainottaa työ- ja yksityiselämän haasteita
  • ratkaista konfliktitilanteita ennaltaehkäisevästi
  • parantaa omaa ja muiden hyvinvointia

Minna Raiko

Johtamisen ja hyvinvoinnin kehittäjä ja valmentaja.

Menetelminä mm. ratkaisukeskeiset coaching-prosessit, valmentava esimiestyö, sisäisen motivaation tunnistaminen ja hyödyntäminen, muutosten fasilitointi sekä ennakoiva työhyvinvointi (mm. lyhytterapiaprosessit, työnohjaus, palautumismittausten hyödyntäminen yhteistyössä Livtec Oy:n kanssa)

Toiminut esimiesten, johtoryhmien, työyhteisöjen ja hyvinvoinnin kehittäjänä kansainvälisissä ja kotimaisissa organisaatioissa. Kokemusta myös johtoryhmä- ja hallitustyöskentelystä.

Lue lisää

Asiakkaitamme mm.

Ota yhteyttä