Poikkitieteellisiä valmennuksia ja osallistavia kehittämisratkaisuja

digiajan menetelmillä

Osallistavia valmennuksia ja

poikkitieteellisiä

kehittämisratkaisuja

digiajan menetelmillä

Menestyvien organisaatioiden johtaminen perustuu tietoiselle kyvykkyyden kehittämiselle ja mielekkään ilmapiirin luomiselle. Inhimillinen hyvinvointi ja tuloksellinen toiminta voidaan varmistaa fiksuilla valinnoilla ja aidoilla kohtaamisilla. Esimiehen oleellisimpia taitoja onkin osata ohjata monipuolisia vuorovaikutusprosesseja ja hyödyntää henkilöstön käyttämätöntä potentiaalia. Myös etäjohtaminen on tullut jäädäkseen ja sen taitoja kannattaa kehittää.

Osallistavat ja muutoksia aikaansaavat valmennukset voidaan toteuttaa yhtä hyvin paikan päällä kuin videon välityksellä, kunhan menetelmät ovat kuhunkin käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvat.

Valmennuksen avulla voidaan:

  • kirkastaa visiota ja yhteistä suuntaa
  • rakentaa muutoksen tavoitteet käytännöllisin askelin
  • kehittää yhteistä tekemisen meininkiä, motivaatiota ja työilmapiiriä 
  • oppia johtamaan tuloksellisesti itseään ja muita
  • tasapainottaa työ- ja yksityiselämän haasteita
  • ratkaista konfliktitilanteita ennaltaehkäisevästi
  • parantaa omaa ja muiden hyvinvointia

Minna Raiko

Johtamisen ja hyvinvoinnin kehittäjä ja valmentaja.

Menetelminä mm. ratkaisukeskeiset keskustelut, coaching-prosessit, valmentava esimiestyö, sisäisen motivaation tunnistaminen ja hyödyntäminen, muutosten fasilitointi sekä ennakoiva työhyvinvointi (mm. lyhytterapiaprosessit, työnohjaus, palautumismittaukset yhteistyössä Livtec Oy:n kanssa)

Toiminut esimiesten, johtoryhmien, työyhteisöjen ja hyvinvoinnin kehittäjänä kansainvälisissä ja kotimaisissa organisaatioissa. Kokemusta myös johtoryhmä- ja hallitustyöskentelystä.

Lue lisää

Asiakkaitamme mm.

Ota yhteyttä