Poikkitieteellisiä valmennuksia ja osallistavia kehittämisratkaisuja

digiajan menetelmillä

Osallistavia valmennuksia ja

poikkitieteellisiä

kehittämisratkaisuja

digiajan menetelmillä

Onnistuvien organisaatioiden johtaminen tapahtuu tietoisilla valinnoilla ja mielekkyyden luomisella. Inhimillinen hyvinvointi ja tuloksellinen toiminta edellyttää aitoja kohtaamisia ja aktiivista kuuntelua. Esimiehen oleellisimpia taitoja onkin osata ohjata monipuolisia vuorovaikutusprosesseja ja hyödyntää henkilöstön käyttämätöntä potentiaalia. Myös etäjohtamisen taitoja kannattaa kehittää koko organisaatiossa.

Osallistavat ja muutoksia aikaansaavat valmennukset voidaan toteuttaa yhtä hyvin paikan päällä kuin videon välityksellä, kunhan menetelmät ovat kuhunkin käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvat.

Valmennuksen avulla voidaan:

  • kirkastaa visiota ja yhteistä suuntaa – miten onnistumme yhdessä?
  • rakentaa muutoksen tavoitteita pienin askelin
  • kehittää yhteistä tekemisen meininkiä ja ilmapiiriä 
  • oppia johtamaan itseään ja muita – inhimillisesti ja tuloksellisesti
  • tasapainottaa työ- ja yksityiselämän haasteita
  • ratkaista rakentavasti konfliktitilanteita
  • parantaa omaa ja muiden hyvinvointia

Minna Raiko

Johtamisen ja hyvinvoinnin kehittäjä ja valmentaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (YET).

Menetelminä mm. ratkaisukeskeiset coaching-ja työnohjausprosessit, valmentava työote, sisäisen motivaation tunnistaminen ja hyödyntäminen, muutosfasilitointi, hypnoterapia, palautumismittaukset yhteistyössä Livtec Oy:n kanssa.

Toiminut esimiesten, johtoryhmien, työyhteisöjen ja hyvinvoinnin kehittäjänä kansainvälisissä ja kotimaisissa organisaatioissa. Kokemusta myös johtoryhmä- ja hallitustyöskentelystä.

Lue lisää

Asiakkaitamme mm.

Ota yhteyttä