HR-konsultointi

Henkilöstökonsultoinnin avulla voidaan hahmottaa organisaation henkilöstötoiminnan tärkeimmät avainalueet. Näin voidaan tehostaa ja selkiyttää esimiesten ja työyhteisöjen toimintaa arjessa, varmistaa laadukas ja hyvinvointia edistävä johtaminen ja luoda organisaation tarpeisiin sopivat henkilöstöprosessit.

Esimerkkejä konsultoinnin alueista:

  • esimiestyöskentelyn vuosikellon rakentaminen
  • ratkaisukeskeiset kehityskeskustelut ja suorituksen arviointi
  • ilmapiirikartoitusten tulosten työstäminen
  • esimiesroolin kirkastaminen
  • laksisääteisten työsuhdeasioiden hallinta, esim. ylityön teettäminen, rekrytointi, varhainen  puuttuminen, varoitus- ja irtisanomismenettelyt jne.
Ota yhteyttä