Mentor-valmennus

Motivaatiota ja vahvuuksia valottava Mentor-valmennus on työyhteisöjen ja johtamisen tueksi kehitetty konsepti, joka antaa rakentavia eväitä arjen viestintä- ja yhteistyöhaasteisiin sekä auttaa viemään tavoitteet maaliin rakentavasti ja tehokkaasti.

Saat vastauksia esim. seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisia viestintätapoja kannattaa ottaa käyttöön onnistuvan yhteistyön takaamiseksi?
 • Millaiset motivaatiotekijät ohjaavat ihmisiä arjessa ja muutostilanteissa?
 • Mitkä asiat taas toimivat etenemisen jarruina tai synnyttävät puolustusreaktioita?
 • Miten tunnistaa stressiä aiheuttavia reagointimalleja itsessään ja muissa?
 • Miten löytää uutta mielekkyyttä ja luovaa potentiaalia ihmisistä ja itsestä?
 • Miten rakentaa selkeästi johdettua ja merkityksellistä työkulttuuria?

Yksilöllisten toimintatyylien tunnistaminen nostaa työyhteisön vuorovaikutuksen uudelle tasolle. Mentor-viitekehys tekee näkyväksi sen, miten luontainen ”draivi”  ja innostus työn tekemiseen muodostuu. Koska sisäinen motivaatio saa yksilön hakeutumaan kohti häntä kiinnostavia asioita, into ja energia löytyvät luonnostaan, eikä työ kuormita samalla tavalla kuin ulkoisesti pakotettu toiminta. Näin syntyy luottamuksellista yhteisöllisyyttä ja tulosta tuottava toimintaa.

 

Kun tunnistamme yksilölliset vahvuutemme, saamme käyttöömme piilevät voimavaramme ja alamme samalla ymmärtää muiden erilaista tapaa toimia. Hyvinvointimme lisääntyessä, on mahdollista saavuttaa parempia tuloksia entistä pienemmin ponnistuksin ja parantaa koko organisaation vuorovaikutusdynamiikkaa.

Mentor-valmennus antaa välineitä johtamiseen, esimiestyöhön ja työyhteisön hyvinvointiin esim. seuraavin teemoin:

 • inhimillisten voimavarojen tunnistaminen
 • suorituksen johtaminen
 • palautteen antaminen
 • luottamuksen rakentaminen
 • osaamisen kehittäminen
 • tehokas palaverikulttuuri
 • tuloksellinen johtoryhmätyö
 • vaikuttava asiakasviestintä
 • urasuunnittelu ja outplacement-prosessit

Mentor-itsearviointi tehdään www-linkin avulla etukäteen ja tulokset puretaan valmennuksen aikana. Arvioinnin tuloksena löytyy kuusi erilaista toimintatyyliä yksilöllisenä yhdistelmänä kullekin osallistujalle.

Tarkkailija
Ajatusten prosessointi – kerää ja analysoi tietoa
Johtaja
Hyötyjen ja tulosten kartoitus – varmistaa toiminnan tuloksen.
Innostuja
Nopea reagointi – innostuu ja saa muut mukaan, vaikuttaa, rakentaa yhteistyösuhteita
Vastuunkantaja
Mielipiteen muodostaminen – tutkii asioiden oikeellisuuden tarkasti ja laatutietoisesti.
Auttaja
Tunteiden kokeminen – aistii ilmapiirin, auttaa muita, huolehtii viihtyvyydestä
Organisaattori
Järjestelmällinen suunnittelu, luokittelu ja toteutus – aikatauluttaa ja organisoi tehokkaasti.
Soita tästä