Mentor-valmennus

Motivaatiota ja vahvuuksia valottava Mentor-valmennus on työyhteisöjen ja esimiestyön tueksi kehitetty konsepti, joka antaa rakentavia eväitä arjen viestintä- ja yhteistyöhaasteisiin.

Saat vastauksia esim. seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaiset motivaatiotekijät ohjaavat ihmisiä onnistuneeseen muutokseen?
 • Mitkä asiat taas toimivat etenemisen jarruina?
 • Millaisilla lähestymistavoilla voidaan rakentaa psykologista turvallisuutta?
 • Millaisia stressiä aiheuttavia reagointimalleja ihmiset käyttävät arjessa?
 • Millaisia palautumisen keinoja erilaisten ihmisten kannattaisi käyttää?
 • Millaisia viestintätapoja tarvitaan onnistuvan yhteistyön takaamiseksi?
 • Miten löytää innostusta ja mielekkyyttä toimintatapoihin?
 • Miten voi luoda merkityksellistä, tervettä ja tulosta tuottavaa työkulttuuria?

Yksilöllisten toimintatyylien tunnistaminen nostaa työyhteisön vuorovaikutuksen uudelle tasolle. Mentor-viitekehys tekee näkyväksi sen, miten luontainen ”draivi”  ja innostus työn tekemiseen muodostuu. Koska sisäinen motivaatio saa yksilön hakeutumaan kohti häntä kiinnostavia asioita, into ja energia löytyvät luonnostaan, eikä työ kuormita samalla tavalla kuin ulkoisesti pakotettu toiminta. Näin syntyy aito yhteisöllisyys  luottamuksellisessa hengessä.

 

Kun tunnistamme yksilölliset vahvuutemme, saamme käyttöömme piilevät voimavaramme ja alamme samalla ymmärtää muiden erilaista tapaa toimia. Hyvinvointimme lisääntyessä, on mahdollista saavuttaa parempia tuloksia entistä pienemmin ponnistuksin ja parantaa koko organisaation vuorovaikutusdynamiikkaa.

Mentor-valmennus antaa välineitä  onnistuvaan esimiestyöhön ja työyhteisön hyvinvointiin esim. seuraavin teemoin:

 • inhimillisten vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen
 • suorituksen johtaminen ja palautteen antaminen
 • luottamuksen rakentaminen
 • osaamisen kehittäminen
 • tehokas osallistaminen palaveri- ja kehittämistilanteissa
 • tuloksellinen asiakasviestintä
 • urasuunnittelu, outplacement, toimenkuvan rakentaminen

Mentor-itsearviointi tehdään www-linkin avulla etukäteen ja tulokset puretaan valmennuksen aikana. Arvioinnin tuloksena löytyy kuusi erilaista toimintatyyliä yksilöllisenä yhdistelmänä kullekin osallistujalle.

Tarkkailija
Ajatusten prosessointi – kerää ja analysoi tietoa
Johtaja
Hyötyjen ja tulosten kartoitus – varmistaa toiminnan tuloksen.
Innostuja
Nopea reagointi – innostuu ja saa muut mukaan, vaikuttaa, rakentaa yhteistyösuhteita
Vastuunkantaja
Mielipiteen muodostaminen – tutkii asioiden oikeellisuuden tarkasti ja laatutietoisesti.
Auttaja
Tunteiden kokeminen – aistii ilmapiirin, auttaa muita, huolehtii viihtyvyydestä
Organisaattori
Järjestelmällinen suunnittelu, luokittelu ja toteutus – aikatauluttaa ja organisoi tehokkaasti.
Soita tästä