Virtuaalipalaverit

Toimiva tiimityö edellyttää yhdessä tekemisen ja osallistuvan vuorovaikutuksen taitoja. Jotta työyhteisöt voisivat kehittää toimintaansa ja tulla aidosti kuulluksi sekä toimia entistä itsenäisemmin ja itseohjautuvammin,  muutamia  osallistamisen tekniikoita kannattaa opetella käyttämään etätyön tekemisen tueksi.  Kysy lisää – Arjen työkalut virtuaalipalaverien vetämiseen -konseptista!

Hyvässä tiimityöskentelyssä osataan

  • antaa ja vastaanottaa palautetta muita kunnioittavasti
  • käsitellä myös haastavia ja hankalia asioita
  • hoitaa tehtäviä joustavasti joskus jopa yli omien tehtävä- ja organisaatiorajojen
  • tarttua toimimattomiin käytäntöihin ja muuttaa niitä
  • rakentaa nykytilanteeseen sopivia toimintamalleja nopeasti
  • tunnistaa ihmisten luontaiset vahvuudet ja hyödyntää niitä ammattimaisesti
  • kehittää yhteistoimintaa tilanteeseen sopivilla tavoilla

Tutustu lisäksi Stressi Haltuun -valmennukseen
Ota Stressi Haltuun Hyvinvoivat yksilöt, toimivampi tiimi

Ota yhteyttä