Valmentava johtaminen

Valmentava johtaminen ottaa ihmiset mukaan yhteiseen ajatteluun siten, että ihmiset ovat itse ajattelun keskiössä. Valmentamisen tavoitteena on tunnistaa ja hyödyntää inhimillinen kapasiteetti yhdessä tekemällä ja aidon dialogin avulla.

Ratkaisukeskeiset menetelmät soveltuvat hyvin valmentavan johtamisen käytännön työkaluiksi. Menetelmien hallinta auttaa etenemään ongelmista ratkaisuihin pienillä teoilla.

 

Coaching –prosessi

on valmentavan johtamisen väline esimiehille ja johtajille yksilöllisesti tai ryhmässä. Siinä tutkitaan, tullaan tietoiseksi ja otetaan aktiiviseen käyttöön yksilöiden (tai tiimien) parhaita osaamisia ja käyttämättömiä voimavaroja. Prosessi auttaa löytämään piilevän potentiaalin ja ottamaan askelia oikeaan suuntaan – kohti tavoitteita.

Coachingin avulla voidaan

  • selkiyttää tavoitteita, työroolia ja toimintaa
  • syventää ymmärrystä onnistumis- ja epäonnistumis- ja stressimekanismeista
  • saada uusia työkaluja epämukavuusalueella toimintaan
  • jäsentää omaa ajattelua ja tehostaa toimintaa
  • lisätä hyvinvointia ja mielekkyyden kokemuksia

Coachingin tehokkuus perustuu yksilöllisten vahvuuksien ja organisaation tavoitteiden yhdistämiseen, oikeaan ajoitukseen sekä tapaamisten välillä tapahtuvaan käytännön harjoitteluun. Kesto voi vaihdella parista kuukaudesta puoleen vuoteen ja sitä voi tarvittaessa jatkaa.

 

Soita tästä