Valmentava johtaminen

Valmentava johtaminen pyrkii ottamaan ihmiset yhteiseen ajatteluun keskustelevissa ja vuorovaikutteisissa tilanteissa siten, että ihmiset ovat itse keskiössä. Valmentamisen tavoitteena on tunnistaa ja hyödyntää inhimilliset voimavarat tavoitteiden saavuttamisessa yhdessä tekemällä.

Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat käyttämään valmentavaa otetta vaativissakin johtamistilanteissa. Menetelmien hallinta nostaa esimiestyön tekemisen uudelle tasolle siten, että ongelmista pääsee aina eteenpäin ja onnistuminen ja mielekkyys löytyvät pienillä teoilla.

 

Coaching –prosessi

on valmentavan johtamisen väline esimiehille ja johtajille yksilöllisesti tai ryhmässä. Siinä tutkitaan, tullaan tietoiseksi ja otetaan aktiiviseen käyttöön yksilöiden ja tiimien parhaita osaamisia sekä tiedostamattomia voimavaroja. Prosessi auttaa löytämään ihmisten piilevän potentiaalin ja kehittymään tavoitteellisesti oikeaan suuntaan.

Coachingin avulla voidaan

  • selkiyttää tavoitteita, työroolia ja toimintaa
  • syventää ymmärrystä onnistumis- ja epäonnistumis- ja stressimekanismeista
  • saada uusia työkaluja epämukavuusalueella toimintaan
  • jäsentää ajattelua ja tehostaa toimintaa tuloksellisuuden lisäämiseksi
  • lisätä hyvinvointia ja mielekkyyden kokemuksia

Coachingin tehokkuus perustuu yksilöllisten vahvuuksien ja organisaation tavoitteiden yhdistämiseen, oikeaan ajoitukseen sekä tapaamisten välillä tapahtuvaan käytännön harjoitteluun. Kesto voi vaihdella parista kuukaudesta puoleen vuoteen ja sitä voi tarvittaessa jatkaa.

 

Ota yhteyttä